Các bạn hãy Copy link này để đăng ký tham gia Đồ rê mí 2014 nhé

https://www.facebook.com/notes/%C4%91%E1%BB%93-r%C3%AA-m%C3%AD-vtv3/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-d%E1%BB%B1-thi-%C4%91%E1%BB%93-r%C3%AA-m%C3%AD-2014/10152683207734418